Advanced Machinery Equipment Inc

Room 813 Building 6 Lane 299, Zhong Tie Time Square, Jiangchangxi Road, Zhabei District
Shanghai
+86 021 51211150