Administrasjon

Johan Gjønnes Veg 25
Fannrem
+47 72 48 80 00

Halvard Aagaard

Driftsdirektør

+47 72 48 80 69

Peder Kvendset

Salgsdirektør

+47 72 48 80 23

+47 906 73 755
  +47 906 73 755

Jarl Gjønnes

Daglig Leder

+47 72 48 80 32

  +47 902 09 915

Leif Haugum

Teknisk sjef

+47 72 48 80 39

Fredrik Evjen

Daglig Leder Orkel Direkte

+47 72 48 80 37

Jan Arild Dahl

Økonomisjef

+47 72 48 80 41

Erlend Gjønnes

Fabrikksjef

+47 72 48 80 93

Jan Olav Fagerholt

Innkjøpssjef

+47 72 48 80 81

Ola Slupphaug

Personalrådgiver/Leder FDV bygg

+47 72 48 80 53

Gjermund Kambestad

Leder utviklingsavdelingen

+47 72 48 80 88

Per Helge Weiseth

Logistikkleder

+47 72 48 80 82