Administrasjon

Johan Gjønnes Veg 25
Fannrem
+47 953 04 020

Jarl Gjønnes

Daglig Leder

+47 902 09 915

  +47 902 09 915

Fredrik Evjen

Daglig Leder Orkel Direkte

+47 906 41 535

Peder Kvendset

Salgsdirektør

+47 906 73 755

  +47 906 73 755

Jan Arild Dahl

Økonomisjef

+47 918 59 305

Jan Olav Fagerholt

Innkjøpssjef

+47 975 81 380

Leif Haugum

Teknisk sjef

+47 970 08 685

Erlend Gjønnes

Fabrikksjef

+47 480 28 736

Gjermund Kambestad

Leder utviklingsavdelingen

+47 990 38 096

Halvard Aagaard

Driftsdirektør

+47 955 22 949

Ola Slupphaug

Personalrådgiver/Leder FDV bygg

+47 906 74 403

Per Helge Weiseth

Logistikkleder

+47 971 63 645