Administrasjon

Johan Gjønnes Veg 25
Fannrem
+47 72 48 80 00

Jarl Gjønnes

Daglig Leder

+47 72 48 80 32

  +47 902 09 915

Fredrik Evjen

Daglig Leder Orkel Direkte

+47 72 48 80 37

Peder Kvendset

Salgsdirektør

+47 72 48 80 23

  +47 906 73 755

Jan Arild Dahl

Økonomisjef

+47 72 48 80 41

Jan Olav Fagerholt

Innkjøpssjef

+47 72 48 80 81

Leif Haugum

Teknisk sjef

+47 72 48 80 39

Erlend Gjønnes

Fabrikksjef

+47 72 48 80 93

Gjermund Kambestad

Leder utviklingsavdelingen

+47 72 48 80 88

Halvard Aagaard

Driftsdirektør

+47 72 48 80 69

Ola Slupphaug

Personalrådgiver/Leder FDV bygg

+47 72 48 80 53

Per Helge Weiseth

Logistikkleder

+47 72 48 80 82