Finansiering

Du kan velge leasing fra SG Finans som IMG 7217beskjaertfinansieringsalternativ på alle våre produkter.

Dette gir deg en rekke fordeler:

  • Inntil 100% finansiering
  • Raskere skattemessig utgiftsføring
  • Vanligvis ikke tilleggssikkerhet
  • Ingen forskuttering av merverdiavgift
  • Bedre likviditet

Kontakt oss og få et tilbud.

SG Finans AS er Norges ledende finansieringsselskap innen equipment leasing og factoring. Selskapets produkter markedsføres under  varemerkene SG Equipment Finance og SG Factoring. Kunnskap og nærhet til kundene er noen av selskapets sentrale verdier.

SGFinansLogo 

Om leasing

Leasing er en utbredt og velegnet form for finansiering av maskiner, utstyr og kjøretøy for næringsliv og offentlig sektor. Du velger leverandør og utstyr, og SG Finans betaler utstyrets kjøpspris til leverandør og blir eier av utstyret. Din virksomhet disponerer utstyret mot å betale leie over et avtalt tidsrom, slik at kostnaden blir fordelt over den tiden virksomheten kan gjøre nytte av utstyret, og det kan skape inntekter.

I hovedsak kan avtale om leasing inngås for alle drifts- og anleggsmidler som kan skilles ut som egen enhet og avskrives. Leieperioden for utstyr på leasing er vanligvis fra 3 til 7 år, avhengig av type utstyr og hva du som kunde ønsker, så lenge dette står i forhold til forventet økonomisk levetid. Leasing kan benyttes av alle næringsdrivende og offentlig sektor. Næringsdrivende må være registrert med organisasjonsnummer i Norge.

Leasing eller lån?

Velger du leasing vil hele investeringen være skattemessig utgiftsført i løpet av leieperioden. Ved lån vil den skattemessige utgiftsføringen være styrt av objektets avskrivningssats.

Her er en sammenligning mellom leasing og lån:

 

Leasing

Lån

Forskuttering av merverdiavgift

Nei

Ja

Vanligvis krav til tilleggssikkerhet

Nei

Ja

Raskere skattemessig utgiftsføring

Ja

Nei

Vanligvis krav til egenkapital

Nei

Ja