Åpen Dag Dovre

09.06.2016 11:00 - 09.06.2016 15:00

Høyveg Mek.Verksted AS

Kom å se ett utvalg av vårt slåtteutstyr og slå av en hyggelig maskinprat.

 

Servicepunkt og selger i området vil være tilstede, samt representanter fra Orkel Direkte.
Enkel servering.
VELKOMMEN!

Flere aktiviteter