Jarl-Gjonnes-norsk-industri-kr.PNG

Daglig leder oppsummerer

Publisert 05.02.2016

Flere nyheter

Jarl Gjønnes oppsummerer hvor Orkel står, i konjunkturrapporten fra Norsk Industri (s 98). Vi gjengir teksten her.

ORKEL UTVIKLER OG PRODUSERER innovative,
lønnsomme og solide landbruks- og
industrimaskiner. Vi har ca. 80 ansatte, og
målet vårt er å skape verdens beste maskiner
for landbruk og industri gjennom innovasjon
og lidenskap for godt håndverk.
Flere teknologiske nyvinninger har fått
internasjonal oppmerksomhet. I 2012 inngikk
det multinasjonale konsernet CNHi (Case
New Holland International) og Orkel en
avtale om kjøp av Orkels etablerte presseteknologi
for gras, høy og halm. Vi har nå en
avtale der CNHi produserer vår teknologi for
eget verdensomspennende salgsapparat,
samt til Orkel, som selger teknologien under
eget varemerke til eget marked. Den strategiske
beslutningen om salg av teknologien
var basert på vi ønsker å spisse oss mot ny
teknologi.
Orkel har teknologiutvikling og satsing
på den grønne revolusjonen som fokus. Det
arbeides for å utvikle ny teknologi med nye
muligheter til forbedrede prosesser for sluttbrukeren.
Det satses årlig betydelige summer
på produktutvikling. I 2015 fikk vi godkjent et
utviklingsbudsjett på ca 28 millioner kroner,
der 11 millioner er tilskudd fra Forskningsrådet.
Prosjektet kjøres i nært samarbeid
med SINTEF, NTNU og leverandørbedriften
Skala AS.
I en verden som skal mette flere og samtidig
ta vare på miljøet, ser vi at vår teknologi
kan bidra. Vi ser for oss en positiv og interessant
videre utvikling i vår virksomhet.