Eimunn-Krokdal-foto-2.jpg

Lange tradisjoner med fokus på næringas behov

Publisert 02.08.2015

Orkel har vært en aktør i landbruket siden 1949. Eimunn Krokdal har vært med på laget siden 1957, og forteller om en arbeidsplass der fokuset har vært å bidra til at næringas behov skulle dekkes. En arbeidsplass med innovasjon og utvikling i høysetet.

Flere nyheter

Med framhaldsskoleeksamen og en genuin interesse for landbruk entret Eimunn Krokdal sin første dag på jobb hos Orkel en maidag i 1957. Da var han 16 år, og klar for arbeidslivet. Eimunn hoppet rett inn i produksjon av rattkjelker, sparker, sykkeltilhengere og melkevogner. Dette ble en god øvelse i sveising og lakkering. Denne erfaringen gjorde de ansatte mer enn beredt til å møte nye muligheter som de neste 10-årene bød på.

«Den virkelig spennende utviklingen kom da vi i enda sterkere grad entret landbruksmarkedet», sier Eimunn. «Vi fikk en rask utvikling fra tilhengere til tohjulstraktor til mer avanserte hengere, og etter hvert også fôrutleggere. Vi utviklet også grasrivere, og i det hele tatt utstyr som skulle til for å få gras inn i hus og ut på fôrbrettet». Historisk sett har landbruket vært inne i flere store hamskifter, og Orkel har vært med på utviklingen. Neste hamskifte var introduksjonen av graspresser på begynnelsen av 1980-tallet. Da vi entret et nytt tusenårsskifte startet utviklingen av kompaktorene, og ifølge Eimunn har disse maskinene hatt en utrolig utvikling siden de første maskinene ble introduserte i markedet i 2003.

De første årene var alle ansatte med på utviklinga av nytt utstyr. De fleste som jobbet hos Orkel kom fra gård, eller hadde bakgrunn fra gård. Utviklingen av produktene var basert på bred praktisk erfaring, og ansatte med god teft for sluttbrukerens utfordringer og behov. Dette har nok vært et av suksesskriteriene for Orkel, i tillegg til en ledelse som aldri hvilte på sine laurbær. For å lykkes i markedet må man hele tiden se fremover, og innovativt se etter nye muligheter og utviklingstrender i det markedet man er inne i. Eimunn Krokdal ser i følge han selv tilbake på 57 eventyrlig år i Orkels tjeneste.