rye-918965-1280.jpg

Orkel på NRK: Redder årets kornhøst med nye muligheter

Publisert 17.09.2015

Trøskinga har pågått for fullt de siste dagene, men fortsatt er under halvparten av kornet levert til møllene i Nord-Trøndelag. Nå kan kornkrossing redde umodent korn, og Orkel har logistikkløsningen.

Flere nyheter

Hundset mølle i Namdal krosser korn og pakker det i rundball ved hjelp av en Orkel MP 2000 Compactor. Dermed kan man få full utnyttelse av kornet, selv etter en dårlig sesong. Se klippet som var på Norge i dag på NRK1 den 16.09.2015

Når kornet krosses og legges i rundball kan det høstes på ca. 60 % modning og likevel bevare samme næringsinnhold som tørt, fullmodent korn (ca 90 %). Tester viser faktisk at høstet næringsmengde er større ved tidlig høsting (60 %) sammenlignet med fullmodent korn. Tidligere har logistikken vært for krevende til at man har gjennomført dette i stor skala, men nå kan Orkels Compactorer løse utfordringen.

Krossing kan gi store fordeler til bondenæringa og verdiskaping i distriktene gjennom at:

  • Bonden slipper å risikere store tap ved dårlige høsteforhold. Han kan satse aktivt også på korn langt mot nord.
  • Husdyrprodusenter får enklere tilgang til kraftfôr (korn) gjennom rundball. Et godt alternativ, siden pelletering krever store energiressurser og er kostbart.
  • Mulighet for å dyrke nye kornsorter med større avlingspotensial. For eksempel gir havre opptil dobbelt antall kg pr. dekar.
  • Får større næringsmengde fra avlingen
  • Import av soya kan kompenseres med økt produksjon av havre i Norge
  • Selvbergingsgraden økes i Norge

Orkel Direkte AS vil formidle salg av pressede kornballer til sine kunder. Kontakt med selgerne finner du her på siden.