Spider Sprederiver

Fôrkvalitet er et nøkkelbegrep, og en vesentlig suksessfaktor innenfor det moderne landbruket. Et godt grovvfôr er avgjørende for husdyras ytelse, gårdens driftsgrunnlag og resultatet man sitter igjen med ved årets slutt. Flere faktorer er avgjørende for å kunne produsere fôr av høy kvalitet under norske , ofte krevende forhold, innenfor en begrenset tidsramme. Det er spesielt to kriterier som er viktige; riktig arbeidsteknikk og tilstrekkelig fortørk. Dette er årsaken til at sprederiva er en betydningsfull del av prosessen under høsting av høy og gras.

Orkel Spider sprederiver er oppbygd med moderne og gjennomtenkte løsninger, er enkle i bruk og lette å manøvrere, for å sikre at graset blir spredd jevnt ,med jevn tykkelse. Resultatet er raskere og bedre fortørking, samt økt tørrstoffinnhold. Skal graset presses, får man mer gras i hver ball, og oppnå en betydelig kostnadsreduksjon knyttet til plastforbruk, håndtering og transport.