AgriNIR fôranalyse

Nå kan du teste variasjoner i fôrverdier på eget gårdsbruk, raskt og effektivt, med det nye bærbare AgriNIR måleutstyret.

Veil. pris: 176 625,- eks. mva.

Les mer om vår garanti og finansiering.

Gjør analysen selv

Analyser fôret selv! Nå får du svar på fôranalysen umiddelbart og kan justere fôringa enda bedre etter det fôret du til enhver tid har. AgriNIR er et bærbart analysesystem for ferskt gras, silo, helsæd og T.M.R. Dette er et nyttig supplement til tradisjonelle fôranalyser. På mindre enn 60 sekunder får du svar på innholdet av tørrstoff, stivelse, råprotein, ADF, NDF, Aske og fett. Innhold kan du lese av skjermen, skrive ut der du er eller legge på en memorystick.

AVDEKK Store variasjoner i tørrstoff

Det er ofte relativt store variasjoner i tørrstoffinnhold i en stakk/plansilo og mellom rundballer. Tørrstoffinnhold og fôrkvalitet bør være med å bestemme pris på fôr ved kjøp og salg. For å kunne avgjøre hvilket ensileringsmiddel man skal bruke og hva som er riktig dosering er det vesentlig å vite hvor høy tørrstoffprosenten til graset er ved høsting

Bedre Fôreffektivitet

Fôreffektivitet handler om å øke fôropptaket og utnytte næringsstoffene i fôret slik at dyrets ytelse øker. Et viktig moment er å unngå stor variasjon i grovfôrkvalteten og fôrrasjonen fra dag til dag. Dette oppnås ved å ta fôranalyser og gi en riktig rasjon.

Fôreffektivitet er ofte uttrykt som melkeavdrått (kg melk eller kg EKM) i forhold til fôropptak målt i kg tørrstoff.

En endring i fôreffektivitet fra 1,20 til 1,50 kg EKM pr. kg tørrstoff, utgjør ca 100 000 kr i året ved en kvote på 400 tonn. For å gi en optimal fôring trenger rådgiveren opplysninger om produksjon (kg EKM), fôropptak og fôrmidlenes tørrstoffinnhold. Tørrstoffinnholdet kan raskt og enkelt bestemmes ved hjelp av AgriNIR.

Lett å ta med seg, enkel å bruke

Hele analyseverktøyet er samlet i en robust koffert med hjul og trillehåndtak.

Arne Bjørkli

Salgssjef

+47 958 70 790

Hallgeir Mjønes

Selger Trøndelag, Gudbrandsdalen, Møre og Romsdal

+47 476 36 156

Morten Hoset

Selger Trøndelag, Gudbrandsdalen, Møre og Romsdal

+47 477 14 425

Eivind Sandvik

Selger i Hordaland, Sogn og Fjordane

+47 952 02 148

Robert Libjå

Selger Telemark

+47 938 67 876

Erik N. Aarsland

Selger Rogaland og Agder

+47 975 54 681

Thor Finstad

Selger Østlandet

+47 971 53 111

Ole Oskar Arnøy

Selger Nordland

+47 951 05 240

Trond Skretting

Selger Rogaland og Agder

+47 975 54 680