AgriNIR fôranalyse

Nå kan du teste variasjoner i fôrverdier på eget gårdsbruk, raskt og effektivt, med det nye bærbare AgriNIR måleutstyret.

Veil. pris: 176 700,- eks. mva.

Les mer om vår garanti og finansiering.

Gjør analysen selv

Analyser fôret selv! Nå får du svar på fôranalysen umiddelbart og kan justere fôringa enda bedre etter det fôret du til enhver tid har. AgriNIR er et bærbart analysesystem for ferskt gras, silo, helsæd og T.M.R. Dette er et nyttig supplement til tradisjonelle fôranalyser. På mindre enn 60 sekunder får du svar på innholdet av tørrstoff, stivelse, råprotein, ADF, NDF, Aske og fett. Innhold kan du lese av skjermen, skrive ut der du er eller legge på en memorystick.

AVDEKK Store variasjoner i tørrstoff

Det er ofte relativt store variasjoner i tørrstoffinnhold i en stakk/plansilo og mellom rundballer. Tørrstoffinnhold og fôrkvalitet bør være med å bestemme pris på fôr ved kjøp og salg. For å kunne avgjøre hvilket ensileringsmiddel man skal bruke og hva som er riktig dosering er det vesentlig å vite hvor høy tørrstoffprosenten til graset er ved høsting

Bedre Fôreffektivitet

Fôreffektivitet handler om å øke fôropptaket og utnytte næringsstoffene i fôret slik at dyrets ytelse øker. Et viktig moment er å unngå stor variasjon i grovfôrkvalteten og fôrrasjonen fra dag til dag. Dette oppnås ved å ta fôranalyser og gi en riktig rasjon.

Fôreffektivitet er ofte uttrykt som melkeavdrått (kg melk eller kg EKM) i forhold til fôropptak målt i kg tørrstoff.

En endring i fôreffektivitet fra 1,20 til 1,50 kg EKM pr. kg tørrstoff, utgjør ca 100 000 kr i året ved en kvote på 400 tonn. For å gi en optimal fôring trenger rådgiveren opplysninger om produksjon (kg EKM), fôropptak og fôrmidlenes tørrstoffinnhold. Tørrstoffinnholdet kan raskt og enkelt bestemmes ved hjelp av AgriNIR.

Lett å ta med seg, enkel å bruke

Hele analyseverktøyet er samlet i en robust koffert med hjul og trillehåndtak.

Arne Bjørkli

Markedssjef

+47 72 48 80 59

Hallgeir Mjønes

Selger Trøndelag, Gudbrandsdalen, Møre og Romsdal

+47 72 48 80 21

Morten Hoset

Selger Trøndelag, Gudbrandsdalen, Møre og Romsdal

+47 72 48 80 94

Erik N. Aarsland

Selger Rogaland og Agder

+47 72 48 80 45

Frank Brandser

Selger Finnmark og Troms

+47 72 48 80 92

Roar Ole Husetuft

Selger Hordaland og Sogn og Fjordane

+47 72 48 80 91

Thor Finstad

Selger Østlandet og Telemark

+47 72 48 80 56

Ole Oskar Arnøy

Selger Nordland

+47 72 48 80 55

Trond Skretting

Selger Rogaland og Agder

+47 906 80 143