Hopp til innhold
 1. Forside>
 2. Finansiering

Finansiering

Orkel Direkte har et samarbeid med Nordea Finance. Som kunde hos oss har du dermed muligheten til å velge leasing fra Nordea Finance som finansieringsalternativ på alle våre produkter. Dette gir deg som kunde en rekke fordeler:

 • Raskt og enkelt
 • Forutsigbart
 • Kostnaden fordeles over tiden du bruker utstyret
 • Inntil 100% finansiering
 • Raskere skattemessig utgiftsføring
 • Vanligvis ikke krav til tilleggssikkerhet
 • Ingen forskuttering av merverdiavgift
 • Bedre likviditet
 • Alt på ett sted

Nordea Finance har lokal ekspertise i hele Norden, og er Nordens fremste finansieringsselskap. Du som kunde kan være trygg på at du får den beste kundeservicen, og du kan enkelt holde oversikten over ditt kundeforhold og fakturaer via Kundeportalen.

Kontakt oss og få et tilbud.

OM LEASING

Leasing er en utbredt og velegnet form for finansiering av maskiner, utstyr og kjøretøy for næringsliv og offentlig sektor. Du velger leverandør og utstyr, og Nordea Finance betaler utstyrets kjøpspris til leverandør og blir eier av utstyret. Din virksomhet disponerer utstyret mot å betale leie over et avtalt tidsrom, slik at kostnaden blir fordelt over den tiden virksomheten kan gjøre nytte av utstyret, og det kan skape inntekter.

I hovedsak kan avtale om leasing inngås for alle drifts- og anleggsmidler som kan skilles ut som egen enhet og avskrives. Leieperioden for utstyr på leasing er vanligvis fra 3 til 7 år, avhengig av type utstyr og hva du som kunde ønsker, så lenge dette står i forhold til forventet økonomisk levetid. Leasing kan benyttes av alle næringsdrivende og offentlig sektor. Næringsdrivende må være registrert med organisasjonsnummer i Norge.

LEASING ELLER LÅN?

Velger du leasing vil hele investeringen være skattemessig utgiftsført i løpet av leieperioden. Ved lån vil den skattemessige utgiftsføringen være styrt av objektets avskrivningssats.

Her er en sammenligning mellom leasing og lån:

LeasingLån
Forskuttering av merverdiavgiftNeiJa
Vanligvis krav til tilleggssikkerhetNeiJa
Raskere skattemessig utgiftsføringJaNei
Vanligvis krav til egenkapitalNeiJa
Orkel GP 1270 kombi rundballpresse