Hopp til innhold
 1. Forside>
 2. Artikler>
 3. Fokus på slåmaskina

Fokus på slåmaskina

Hvilken slåmaskin du burde velge, er i utgangspunktet avhengig av ønsket kapasitet, hvorvidt maskinen skal ha stengelbehandler og størrelsen på traktoren. Når det gjelder kapasiteten på maskina, er det viktig å tenke over at i tillegg til arealet som skal slåes kan stor kapasitet på kort tid være en fordel, for å benytte seg av begrensede værmessige tidsvindu i perioder med ustabilt vær.

Slåttetidspunkt

I følge Norsk Landbruksrådgivning, er det optimalt å slå på formiddagen etter at dugget har gått, og høste graset på ettermiddagen/kvelden. Under gunstige forhold med litt vind og sol, vil gras med et tørrstoffinnhold (ts) på 15% før det blir slått, kunne tørke ned til 30% på en halv dag. Men tørketida er avhengig av om man legger graset i streng, eller breisprer. For at graset skal være breispredd, skal det dekke minst 80% av arealet som er slått. Legges graset i streng, vil tørketida bli lengre, og det kan være nødvendig med en ekstra dag til tørking.

Bør slåmaskina ha stengelbehandler?

En stengelbehandler har både fordeler og ulemper. Stengelbehandlerens nytteverdi er avhengig av fortørkingsmåte og høstemåte. Valg av maskin med eller uten stengelbehandler er også et spørsmål om økonomi og kapasitet. Maskiner uten stengelbehandler har en lavere innkjøpspris og kan benyttes på mindre traktorer.

Normalt vil en slåmaskinkombinasjon med stengelbehandlere, avhengig av arbeidsbredde, fort kreve en traktor på minst 250 hk.  En kombinasjon av ei frontmontert og sidemontert slåmaskin uten stengelbehandler, håndterer du greit med en traktor på rundt 120 hk. Du får dermed høy kapasitet på kort tid ved hjelp av den traktoren du allerede har, og kommer raskere i gang med tørkeprosessen på graset. 

I følge forsøk presentert av Norsk Landbruksrådgivning, vil ikke stengelbehandleren ha en positiv effekt på breispredd gras som skal tørkes ned inntil 30% ts.

Orkel Direkte tilbyr SIP SILVERCUT skiveslåmaskiner med to typer stengelbehandlere, samt flere modeller uten stengelbehandler.

Med stengelbehandler

Stengelbehandleren vil knekke graset, og vanntransporten til akset opphører umiddelbart. Dette gjør også at selvtørkingsprosessen ikke finner sted. Ligger i tillegg graset mørkt og fuktig i en stor streng, skjer det heller ingen fotosyntese, og planten vil heller forbruke sukker fremfor å produsere sukker, så lenge det er liv i graset. Resultatet kan følgelig bli dårlig fortørking, og sukkertap. 

Er derimot målsettingen kraftigere nedtørking der grasavlingen skal benyttes til høy eller rundball med ts 40-45%, er bruk av stengelbehandler igjen mere effektivt. Når grasets tørrstoff oversiger 30%, er det ikke lenger liv i grasmassen, og knekking av stenglene vil derfor føre til raskere nedtørking.

 • Valsecrimper
  Valsecrimperen består av to gummivalser som ligger mot hverandre i et konstant fjærpress. Den nedre valsen er drivrull for den øvre. Valsecrimperen på SIP SILVERCUT, består av seksjonsvise gummisegmenter som kan skiftes enkeltvis ved eventuelle skader.  Valsecrimperen ble utviklet spesielt for bladrike materialer, som for eksempel alfalfa, for å unngå tap av bladmasse.  Valsecrimperen er derfor mer skånsom sammenlignet med en fingercrimper. Valsecrimperen legger også en bredere streng med jevnere tykkelse, og vil fungere godt ved bredspreing av graset.
SIP SILVERCUT skiveslåmaskin med valsecrimper
 • Fingercrimper
  Denne er godt egnet når graset ønskes godt fortørket med ts fra 35%, og ofte for gras som legges i en enkelstreng uten videre bruk av sprederive, der videre høsting utføres med for eksempel rundballepresse eller lessevogn. Fingercrimperen som brukes i SIP SILVERCUT-maskinene, har fingre av kunststoff, da disse er mer skånsomme enn stålfingre, og vil ikke rive og slite like hardt i graset. En annen fordel er lang levetid. Fingre av kunststoff vil ikke få varig deformasjon i møte med stein eller andre fremmedlegemer, men vil på grunn av elastisiteten gå tilbake til sin opprinnelige form. En stålfinger vil få varig deformasjon, og må fysisk rettes for at stengelbehandlerens effekt skal opprettholdes.  SIP SILVERCUT-maskiner med fingercrimper har ei crimperplate der avstanden mellom crimperplaten og crimperrotoren kan justeres for å øke eller redusere stengelbehandlingens aggressivitet, samt tilpasses variasjoner i avlingsmengde.
SIP SILVERCUT DISC 340 S skiveslåmaskin med fingercrimper

Uten stengelbehandler

I den første fasen av tørkeprosessen etter slått, der graset typisk vil ha en tørrstoffprosent fra ca. 15% og videre oppover mot 30%, er grasplanten fortsatt levende, og delaktig i tørkeprosessen ved at stengelen transporterer vann frem til akset. Fotosyntesen bidrar til at planten opprettholder produksjon av sukker, samtidig som at transporten og forbruket av vann fremskynder tørkeprosessen. Gras som ligger breispredd i sollys vil tørke fort, samtidig som sukkeret i graset blir tatt vare på. 

Vi anbefaler bruk av sprederive hvis du slår med ei maskin uten stengelbehandler, da graset blir liggende flatt og i lengderetning, og dermed mer utfordrende å plukke opp med en pick-up.

Stubbehøyde

Innstilling av riktig stubbehøyde er viktig! Her er det nok mange av oss som har noe å lære, da stubbehøyden i mange tilfeller blir for lav;

 • Næringsverdien i bunnen av stengelen er minimal
 • Seinere gjenvekst av graset, potensielt redusert avling
 • Høy risiko for innblanding av jord som bringer med seg smørsyrebakterier eller andre typer bakterier som kan føre til muggdannelse i foret og sporer i melk
 • For lav stubbehøyde gjør enga mer utsatt for vinterskade, som hovedsakelig skyldes soppangrep eller frostskader, der isdekke vanligvis er årsaken til de mest alvorlige skadene. For sein siste slått og/ eller for lav stubbehøyde svekker plantene, og gjør enga mer sårbar for slike skader.
 • Antallet av sporer og bakterier er størst mellom 0 – 10 cm!

De aller fleste fôringsrådgivere er enige om at stubbehøyden bør være minimum 8-10 cm. Spesielt i forhold til innblanding av jord og urenheter, er en høyere stubb viktig ved bruk av samleriver og sprederiver, da stubben vil fungere som et teppe for graset, og man unngår en for lav arbeidshøyde på redskapene som gjør at tindene går å roter i jorda. Kjøres det ei slåmaskin uten stengelbehandler, er økt stubbehøyde enda viktigere! Maskiner uten stengelbehandler vil legge graset flatt, i grasets lengderetning. For at et tinderedskap skal få tak i graset etterpå, må arbeidshøyden være så lav som mulig uten fare for innblanding av forurensninger. 

Justering av stubbhøyde

Slepesko

SIP SILVERCUT slåmaskiner kan levers med slepesko tilpasset ulike stubbehøyder fra 4 cm opp til 12 cm. I tillegg til bruk av ulike slepesko, kan stubbehøyden enkelt finjusteres ved å endre slåtte-bjelkens og skivenes arbeidsvinkel enten ved å justere lengden på toppstaget, eller ved å justere bjelkens oppheng.

Fôrtørking er lønnsomt, les mer om dette temaet her.

Ønsker du å kontakte oss, finner du våre selgere ved å klikke her, eller ring +47 993 49 360.