Hopp til innhold

Hi-X evo

Pris på forespørsel 

Hi-X evo

Komprimering og emballering av avfall gir betydelige gevinster spesielt i forhold til lagring og transport. Hi-X evo kompaktoren kan komprimere materialet med inntil 3:1, noe som reduserer behov for lagringsplass betraktelig. Avfall i emballert rundball kan også lagres over tid, samtidig som utfordringer knyttet til lukt og avdrift elimineres. Rundball kan enkelt stables, og gir langt større fleksibilitet ved valg av transportløsninger. Volumreduksjon fører til reduserte fraktkostnader, i tillegg til at rundballer kan transporteres både på åpne og lukkede biler og i containere.

Hi-X evo kompaktoren har et lukket hydraulisk integrert drivsystem som inkluderer egen tank for hydraulikkolje og eget kjølesystem. Med dette unngås blanding av ulike oljetyper og redusert kvalitet på hydraulikk oljen. Risikoen for urenheter i oljen er også kraftig redusert. Ved en blokkering, kan elevatorene reverseres slik at blokkeringen blir enklere å få fjernet. Kompaktorens hydraulikksystem drives av en traktor ved hjelp av medfølgende PTO aksel, eller Power Pack aggregat med el. drift. ► Les mer om PowerPack PP550 her

Industri

Orkel Hi-X-kompaktoren er spesielt tilpasset industriell bruk, og pressing av ulike typer fragmentert industriavfall og restavfall. Vår nyeste modell, Hi-X EVO, har flere oppgraderinger som øker kapasiteten markant ved pressing av materialer typisk for avfallssektoren. Eksempelvis endret geometri på innmater-elevatoren som gir en mer gunstig matevinkel og jevnere innmating, plateprofiler i rustfritt stål og HARDOX i pressas kammervegger som gir høy slitestyrke.

BYGGET FOR Å VARE

Orkel Hi-X evo komprimator er en videreutvikling av vår velkjente Hi-X komprimator. Den unike utformingen av tekniske detaljer som automatisk smøring av alle foringer og autooljing av kjeder, gjør komprimatoren eksepsjonelt holdbar. Resultatene er lave vedlikeholds- og livssykluskostnader, noe som gir store fordeler for din produksjon. Heisen til Hi-X evo komprimatoren har en unik design som gjør det lettere for større fragmenter å transporteres opp i heisen, samt at åpningen inn i kammeret er større.

HI-X TOUCH KONTROLLSYSTEM (Enkel betjening og god oversikt)

Orkel Hi-X kontrollsystem er den nye generasjonen av elektronikk og kontrollenheter. Sammen med et nytt hydraulikksystem med proporsjonalventiler gir det deg store fordeler.
Orkel Hi-X og Hi-X evo betjenes med en farge-berøringsskjerm som er godt synlig under alle lysforhold, med et intuitivt og oversiktlig menyoppsett.
Se mer om betjening, ytterlige funksjoner og tekniske spesifikasjoner her

INNPAKKING AV AVFALL VED BRUK AV BREDFILM-TEKNOLOGI OG PAKKEPLAST MED GOD FORSTREKK

Alle kompaktorer leveres med et system som er tilpasset bruk av både nett og bredfilm til innbinding, samt en integrert pakker med to satellitt-armer som påfører ønsket mengde pakkeplast til slutt. Pakkeplasten har et fast forstrekk på ca.70%, som gir en tett og kompakt innpakning. Pakkeren har en filmbrudds-automatikk som sikrer at innstilt mengde pakkeplast påføres hver ball, også på tross av brudd på plastfilmen eller ved tom plastrull. Systemet gjør at du kan fortsette innpakking med en plastrull og likevel oppnå riktig antall lag med pakkeplast.

TILPASSET DITT BEHOV

Orkel Hi-X kan spesifiseres med ulike tekniske løsninger og utstyrspakker slik at den er best mulig kan tilpasses den enkelte bedrift og brukers behov.

 • Veieceller:
  Bruk av veieceller gir full kontroll på vekten av hver ball og vekten av totalt presset avfall til enhver tid
 • Radiostyring:
  Der driftsopplegget gjør at dette kan være fordelaktig
 • Kjølepakke:
  For kompaktorer som arbeider under varme driftsforhold kan ekstra kjølepakke øke driftssikkerheten.
 • Trykkluftsystem:
  Forenkler rengjøring

Ved bruk av Orkel Precision teknologien, kan kompaktoren følges ved hjelp av mobil, nettbrett og PC. Systemet gir real-time informasjon om maskinenes lokasjon og driftsdata, eksempelvis oljetemperatur, feilmeldinger og status på mengde pakkeplast, samt produksjonsdata som; antall rundballer presset, totalt volum presset, hvorvidt maskinen er i drift eller ikke etc. I tillegg kan Orkels teknikere koble seg opp mot maskinen ved behov for teknisk support og feilsøking.

 

Vi tar forbehold om feil/mangler i produktbeskrivelser eller annen informasjon på våre nettsider.

Tilleggsutstyr:

BALLEHÅNDTERINGSUTSTYR
Se her for spesialverktøy for å løfte og åpne baller effektivt.

POWERPACK ► Les mer om PowerPack PP550 her
Effektiv, fleksibel og pålitelig kjøring og drift av din Dens-X: Orkel PowerPack PP550

ORKEL PRECISION ► Les mer om Orkel Precision her

Kontakt oss for et tilbud

lasting...

Viktigste funksjoner

 • Orkel Precision

  Kompatibel med vår nyeste smarte teknologiløsning, Orkel Precision muliggjør presisjonslandbruk for hver X-generasjons kompaktoreier. Når du implementerer hele pakken, har du et produksjonsstyringsverktøy, et verktøy for sporbarhet for baller og et verktøy for balleinnhold til din disposisjon.
 • Veiesystem

  Hi-X flex kompaktoren inkluderer et implementert veiesystem som lagrer balledataene dine for senere analyse og finjustering av balleoperasjonen.

Tekniske spesifikasjoner

Effektbehov120hk traktor eller 55kW el.motor (PowerPack PP550)

Vekt (kg)9850 - 11160 (kommer an på utstyr)

Kapasitet pr timeOpptil 60 baller

Ballevolum (m3)1,25

Ballediameter (cm)115

Ballebredde (cm)120

Ballevekt (kg)300-1200 (Kommer an på materiell)

PTO hastighet (rpm)850

Sammenlign modeller

Hi-X evo

Effektbehov120hk traktor eller 55kW el.motor (PowerPack PP550)

Vekt (kg)9850 - 11160 (kommer an på utstyr)

Kapasitet pr timeOpptil 60 baller

Ballevolum (m3)1,25

Ballediameter (cm)115

Ballebredde (cm)120

MC850 flex

Effektbehov100hk traktor eller 55kW el.motor (PowerPack PP550)

Vekt (kg)7120

Kapasitet pr timeOpptil 65 baller

Ballevolum (m3)0,48

Ballediameter (cm)85 (50)

Ballebredde (cm)85

MC850

Effektbehov100hk traktor eller 55kW el.motor (PowerPack PP550)

Vekt (kg)7120

Kapasitet pr timeOpptil 65 baller

Ballevolum (m3)0,48

Ballediameter (cm)85

Ballebredde (cm)85

MC1000

Effektbehov100hk traktor eller 55kW el.motor (PowerPack PP550)

Vekt (kg)7120

Kapasitet pr timeOpptil 60 baller

Ballevolum (m3)0,67

Ballediameter (cm)100

Ballebredde (cm)85

MP2000-X

Effektbehov120hk traktor eller 55kW el.motor (PowerPack PP550)

Vekt (kg)9960 (Kommer an på utstyr)

Kapasitet pr timeOpptil 66 baller

Ballevolum (m3)1,25

Ballediameter (cm)115

Ballebredde (cm)120

Hi-X

Effektbehov120hk traktor eller 55kW el.motor (PowerPack PP550)

Vekt (kg)9850 - 11160 (kommer an på utstyr)

Kapasitet pr timeOpptil 60 baller

Ballevolum (m3)1,25

Ballediameter (cm)115

Ballebredde (cm)120

DENS-X

Effektbehov120hk traktor eller 55kW el.motor (PowerPack PP550)

Vekt (kg)9850-13000 (Kommer an på utstyr)

Kapasitet pr timeOpptil 60 baller

Ballevolum (m3)1,25

Ballediameter (cm)115

Ballebredde (cm)120